top of page

VILKÅR FOR BENYTTELSE AV TJENESTEN BERGEN LYDUTLEIE


Lydgruppen AS - avd Bergen Lydutleie, Strusshamnvegen 30, 5302 Strusshamn, org nr 944541756  MVA, driver en utleietjeneste der bedrifter og forbrukere kan leie utstyr til felles nytte ved å bestille utstyret på nett hvor man henter og returnere på vårt lager. Tjenesten inneholder også tilbud om medlemskap der de som trenger utstyr litt oftere får fordeler.

1 Generelt
Disse vilkårene gjelder for utleie og salg av varer og tjenester fra Bergen Lydutleie til bedrifter og forbrukere. Vilkårene vil sammen med din ordre utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.


2 Definisjon av parter
Utleier eller selger er: Lydgruppen AS avd Bergen Lydutleie og blir i det følgende benevnt vi, oss, utleier eller Bergen Lydutleie.

Leietager er: den person som er oppgitt som leietager eller kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som leietager, kunden, du, deg, din eller ditt.

Med leieobjekter innebærer verktøy, utstyr, maskiner og alt annet som leie ut av Bergen Lydutleie.no
 
Med leveringsform/servicepunkter menes utlevering eller innlevering i butikk, kiosk eller hjemlevering.


3 Betaling, depositum, avbestilling og priser
Betaling skjer via VIPPS i forkant av leieforhold eller ved henting av utstyr. Firmakunder som ønsker faktura må kreditt sjekkes i forkant av booking. Merk at riktig faktura informasjon må legges ved bestilling da faktura blir automatisk sendt ved retur av leieforhold/tjenester. 

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med leie eller kjøp.
 
Ved avbestilling av utstyr innen 5 virkedager før leiedag forekommer det et avbestillingsgebyr på 35% av avtalt totalsum - med mindre annet er avtalt. Blir ikke utstyret hentet til avtalt tid og kunde ikke gir beskjed i forkant av leiedag/avtalt hentetidspunkt, fakturerer vi beløpet i sin helhet. Ved ønske om å returnere utstyr utenfor vår åpningstid påløper det en ekstra kostnad på 850,-.


4 Leieobjektets tilstand
Bergen Lydutleie forplikter seg til å levere leieobjekter av høy kvalitet i driftsklar tilstand. Bergen Lydutleie har egne rutiner som kontrollerer og vedlikeholder leieobjektene før og etter utleie.

Du er i leieperioden ansvarlig for alle skader eller tap på utstyret. Fritak fra ansvaret kan skje dersom skaden eller tapet skyldes tekniske feil eller mangler. Leietager plikter derfor å kontrollere leieobjektet før bruk og ta kontakt med Bergen Lydutleie om leieobjektet ikke skulle være i forventet tilstand. Ved eventuelle problemer med utstyret under oppkobling/bruk skal dette meldes til Bergen Lydutleie enten via tlf eller epost så fort som mulig. Skyldes problemet bruksfeil kan utleier forbeholde seg retten til å ta betalt for eventuelle utlegg som utrykning til leietaker.
 
Om utstyret ikke fungerer slik det er forventet og Bergen Lydutleie rykker ut, gjøres det oppmerksom på at dersom utstyret ikke fungerer på grunn av bruksfeil vil Berge Lydutleie frakturer en fast timespris på 650,- og KM pris fra lager til kundens lokasjon. 
 
5 Skader
Alle skader, tekniske feil eller uhell som eventuelt oppstår i leieperioden skal meldes Bergen Lydutleie omgående. Vi vil da gjøre vårt beste for å hjelpe leietageren. Skader meldes på post@bergelydutleie.no omgående. Dette gjelder også ved tyveri.

Oppstår skadene ved feil bruk, forsettlighet eller uaktsomhet vil Bergen Lydutleie kunne bruke det på forhånd reserverte depositum og om nødvendig trekke ytterligere utestående beløp til å dekke kostnadene knyttet til reparasjon, service eller erstatning av verktøyet. Dette gjelder også om utstyret leveres tilbake i vanskjøttet eller leveres skitten utover det normale.

Vi streber alltid etter å gi de beste råd og tips for bruk av leieobjektet, men er ikke ansvarlig for utførelse eller for direkte eller indirekte skader eller tap som skyldes bruk av leieobjektet, forsinkelser eller feil på leieobjektet. Ved hærverk/forsømmelse av utstyret står leietaker ansvarlig for erstatning for det inntrufne, selv om dette skyldes tredjepart. Om ikke Leietaker står ansvarlig vil forholdet bli anmeldt til politiet.


6 Bruk av leieobjektet
Bruk av leieobjekter skjer på eget ansvar. Den som bruker utstyret må være over 18 år.  

Leietaker er ansvarlig for at utstyr og tilbehør benyttes på en slik måte at det ikke blir skadet eller urimelig tilgriset. Riktig og sikker bruk av utstyret er Leietakers ansvar. Utleier legger til rette for riktig bruk av utstyret ved å gjøre tilgjengelig bruksanvisninger, instruksjoner og sikkerhets prosedyrer sammen med verktøyet og/eller på Utleiers nettsider. Det er kundens ansvar å sette seg inn i Utleiers bruk og sikkerhets rutiner før bruk av utstyret.

Du må også følge utstyrets bruksanvisning og andre anvisninger fra Bergen Lydutleie.


7 Tilbehør
Tilbehør må som hovedregel kjøpes eller leies separat ved bestilling av utstyret og tilvalgas etter hvilken oppgave leietager ønsker å utføre på nettsiden. På nettsiden står også beskrevet hva som er inkludert i leveransen av leieobjektet. I tillegg er sikkerhetsutstyr påkrevet i en rekke situasjoner og tilbys på nettsiden. For tilbehør som selges (ikke utleie objekter) og som ikke er tatt i bruk gjelder punkt 12 Angrerett.


8 Leietagers rettigheter og plikter
Leietageren må være fylt 18 år og plikter å oppgi korrekte kundedetaljer ved opprettelse av kundeforhold for å kunne bestille og leie utstyr. Bergen Lydutleie sender meldinger på angitt epost, adresse og telefon og slike meldinger anses mottatt og gyldige ved avsendelse hos oss.

Leietageren må returnere leieobjektet før avtalt dato og tid utløper og på avtalt leveringsform. Leietageren forventes å holde seg oppdatert om servicepunktets normale åpningstider.

Forsinkelse med hensyn til tilbakelevering av verktøyet ut over dag - til dag i forhold til den avtalte leietid, gir utleier krav på ett døgns ekstra leie samt et tillegg, for tiden på 300 kroner,- som dekker merutgifter Bergen Lydutleie har ved for sen innlevering. Er ikke leieobjektet returnert etter ett døgn har Bergen Lydutleie krav på å få erstattet den avtalte døgnpris så lenge utstyret faktisk disponeres og ikke er tilbakelevert av leietageren.
 
Utstyret skal ikke på noe tidspunkt lånes vekk til tredjepart, utstyret står på leietaker til utstyret er levert inn på Bergen Lydutleie sitt lager.


9 Endring av ordre
For å endre ordre må Bergen Lydutleie kontaktes. Endringene vil ikke være gyldig før de er bekreftet skriftlig fra oss. Dette for å sikre at leieobjektene faktisk er ledig. Hvis ikke annet avtalt og bekreftet må leieobjektet returneres til avtalt tid. Forlengelse av leieperioden kan skje før leieperiodens start og/eller under leieperioden ved å endre leiestart eller leieslutt.

Endringer og kanselleringer av leieobjekter som medfører at tilgjengeligheten av leieobjektene for andre brukere endres kan være forbundet med en endringsavgift for å dekke kostnader ved ombooking. Alle kostnader vil opplyses leietager før ordreinngåelse eller ordreendring.


10 Utlevering og retur
Utlevering og retur skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Du finner det også under din side. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.  For å få utlevert leieobjektet må du ha din booking referanse. Navnet du angir på reservasjonen må stemme overens med navnet på id kortet ved henting. 
 
Om det er noen andre som skal hente utstyret må dette informeres om til Bergen Lydutleie så fort det lar seg gjøre. Om Leietaker er klar over at noen andre skal hente utstyret ved bestilling, kan dette skrives i ordre ved bestilling.

Dersom utleveringen av leieobjektene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når utlevering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt eller leieobjektet(ene) ikke er disponibelt.

Du er ansvarlig for produktet til det er returnert til oss eller våre servicepunkter.

Vi kontrollerer leieobjektene tilstand og funksjon og at alle deler er tilstede når de kommer inn på vårt lager. 
 
Ved retur av utstyr som er skittent må dette vaskes på forsvarlig måte før tilbakelevering. Dette gjelder spesielt ved bruk av utstyr på utendørs arrangement. 
 
Retur av kabler som kveilet dårlig og ikke etter beste evne* vil utløse gebyr på 500,- for opprydning. Ved spesielt skitne kabler som er tilsølt av alkohol, skit, jord osv - vil utløse et vaskegebyr på 650,- pr time. 
 
*Ved beste evne forventer vi at kablene er så godt kveilet som mulig på bakgrunn av tilstanden som det ble utlevert i. 


11 Endringer
Bergen Lydutleie forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Gjeldende vilkår er alltid tilgjengelig på www.bergenlydutleie.no. Dersom Bergen Lydutleie vurderer at endringene i vilkårene er vesentlige i forhold til leietakers rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på www.bergelydutleie.no 30 dager før de trer i kraft.

Ved bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på www.bergenlydutleie.no godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Hvis du ikke ønsker å godta de nye vilkårene, kan du ikke bruke Bergen Lydutleie.

Sist oppdatert 12.05.2022

bottom of page